124/2003

Given i Helsingfors den 13 februari 2003

Statsrådets förordning om Ruunaa naturskyddsområde

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 17 § naturvårdslagen av den 20 december 1996 (1096/1996):

1 §
Naturskyddsområdets syfte

För att skydda sådan ödemarksliknande natur i östra Finlands skogar, myrmarker och småvatten som bevarats i naturtillstånd och där förekommande arter samt för friluftsliv, undervisning och forskning inrättas Ruunaa naturskyddsområde, som är ett sådant naturskyddsområde som avses i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Ruunaa naturskyddsområde omfattar ca 7360 hektar statsägda områden i Lieksa stad. Gränserna för naturskyddsområdet har märkts ut med en röd linje på den karta som utgör bilaga till förordningen.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

På Ruunaa naturskyddsområde tillämpas vad som föreskrivs i 13-15 § naturvårdslagen, med undantag av 14 § 1 mom. 6 och 8 punkten samt 15 § 5 och 7 punkten.

4 §
Åtgärder med tillstånd av Forststyrelsen

I Ruunaa naturskyddsområde är det med tillstånd av Forststyrelsen tillåtet att jaga älg.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

Helsingfors den 13 februari 2003

Miljöminister
Jouni Backman

Regeringssekreterare
Heikki Korpelainen

Kuva

Bilaga, karta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.