122/2003

Given i Helsingfors den 13 februari 2003

Statsrådets förordning om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant detta lagrum lyder i lag 1303/2002:

1 §

I 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963) avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § i nämnda lag avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 75 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Komjölks- och/eller sojaproteinallergi hos små barn 1) Alimentum
2) Almiron Pepti
3) Gefilus PeptidiTutteli
4) Isomil
5) Locasol
6) Neocate
7) Neocate Advance
8) Nutramigen
9) Nutri-Junior
10) Nutri-Soija
11) PeptidiTutteli
12) Pepti-Junior
13) Pregestimil
14) Profylac
15) Prosobee
16) Semper Soija
17) SoijaTutteli
18) modersmjölk
Medfödda störningar i ämnesomsättningen 1) Duocal
2) Duocal MCT
3) Energivit
4) Fantomalt
5) Generaid plus
6) Impact
7) Infatrini
8) Isosource Energi
9) Isosource Mix
10) Isosource Protein
11) Loprofin PKU
12) Monogen
13) Oral Impact
14) Semper Energi
15) individuella amino- och fettsyrapreparat och derivat av dem
Tillstånd som kräver daglig slangmatning 1) Calogen
2) Carbospare
3) Carbospare RTH
4) Diason/Nutrison Diabetes
5) Diason Low Energy/Nutrison Low Energy Diabetes
6) Duocal
7) Duocal MCT
8) Elemental 028
9) Enrich
10) Enrich RTH
11) Ensure
12) Ensure plus RTH
13) Ensure RTH
14) Fantomalt
15) Fresubin D-Control
16) Fresubin energy
17) Fresubin HP energy
18) Fresubin original
19) Fresubin original fibre
20) Generaid plus
21) Clucerna RTH
22) Impact
23) Infatrini
24) Isosource Energi
25) Isosource Fiber
26) Isosource Junior
27) Isosource MCT
28) Isosource Mix
29) Isosource Protein
30) Isosource Standard
31) Jevity RTH
32) Liquigen
33) Nepro
34) Novasource GI Control/Sandosource GI Control
35) Nutrini
36) Nutrini energy
37) Nutrini energy multi fibre
38) Nutrini multi fibre
39) Nutrison concentrated
40) Nutrison energy
41) Nutrison energy multi fibre
42) Nutrison pulver
43) Nutrison low energy soja multi fibre
44) Nutrison Multi Fibre
45) Nutrison pre
46) Nutrison soja
47) Nutrison standard
48) Osmolite RTH
49) Pediasure
50) Peptisorb
51) Semper Energi
52) Semper Extra
53) Semper Fiber
54) Semper barnsondnäring
55) Semper sondnäring naturell
56) Semper Nutricomp Peptid
57) Semper Standard
58) Semper fettreducerad
59) Stresson
60) Stresson multi fibre
61) Supportan
62) Tentrini
63) Tentrini energy
64) Tentrini energy multi fibre
65) Tentrini multi fibre
2 §

I 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § i nämnda lag avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 50 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter 1) Addera
2) Addera plus
3) Additene
4) Alimentum
5) Calogen
6) Carbospare
7) Carbospare RTH
8) Cubitan
9) Duocal
10) Duocal MCT
11) Elemental 028
12) Energivit
13) Enlive
14) Enrich
15) Enrich RTH
16) Ensini
17) Ensure
18) Ensure Plus
19) Ensure Plus RTH
20) Ensure RTH
21) Fantomalt
22) Forticreme
23) Fortimel
24) Fortini multi fibre
25) Fresubin D-Control
26) Fresubin energy Drink
27) Fresubin energy fibre Drink
28) Fresubin HP energy
29) Fresubin original Drink
30) Fresubin original fibre
31) Generaid plus
32) Glucerna RTH
33) Impact
34) Infatrini
35) Isosource Energi
36) Isosource Fiber
37) Isosource Junior
38) Isosource MCT
39) Isosource Mix
40) Isosource Protein
41) Isosource Standard
42) Jevity RTH
43) Liquigen
44) MCT Pepdite
45) MCT-olja
46) Monogen
47) Nepro
48) Novasource GI Control/Sandosource GI Control
49) Nutridrink
50) Nutridrink multi fibre
51) Nutrini multi fibre
52) Nutrison concentrated
53) Nutrison energy
54) Nutrison pulver
55) Nutrison Multi Fibre
56) Nutrison standard
57) Oral Impact
58) Osmolite RTH
59) Pediasure
60) Peptisorb
61) Pepti Junior
62) Portagen
63) Pregestimil
64) Protifar
65) Providextra Drink
66) Resource 2,0
67) Resource Energidrink
68) Resource Fruit
69) Resource Meritene
70) Resource Protein
71) Scandishake
72) Semper Energi
73) Semper Extra
74) Semper Fiber
75) Semper Minimax
76) Semper Plus
77) Semper Standard
78) Semper Teho/Dietta Teho
79) Semper Teho 150/Semper Teho protein
80) Semper fettreducerad
81) Supportan
82) Tentrini
83) Tentrini energy
84) Tentrini energy multi fibre
85) Tentrini multi fibre
Svåra undernäringstillstånd hos barn 1) Addera
2) Addera plus
3) Additene
4) Alimentum
5) Calogen
6) Carbospare
7) Carbospare RTH
8) Duocal
9) Duocal MCT
10) Energivit
11) Enlive
12) Ensini
13) Ensure Plus
14) Ensure Plus RTH
15) Fantomalt
16) Forticreme
17) Fortimel
18) Fortini multi fibre
19) Fresubin energy Drink
20) Fresubin energy fibre Drink
21) Fresubin original Drink
22) Generaid plus
23) Impact
24) Infatrini
25) Isosource energi
26) Isosource Junior
27) Isosource Mix
28) Isosource Protein
29) Liquigen
30) MCT Pepdite
31) Monogen
32) Neocate
33) Neocate Advance
34) Nepro
35) Nutridrink
36) Nutridrink multi fibre
37) Nutri-Junior
38) Nutrini energy
39) Nutrini multi fibre
40) Nutriprem BMF
41) Nutrison pulver
42) Oral Impact
43) Pediasure
44) Pepti-Junior
45) Premilon
46) PreSemp
47) PreTutteli
48) Protifar
49) Providextra Drink
50) Resource 2,0
51) Resource Energidrink
52) Resource Fruit
53) Resource Meritene
54) Resource Protein
55) Scandishake
56) Semper Energi
57) Semper barnsondnäring
58) Semper Minimax
59) Semper Plus
60) Semper Teho/Dietta Teho
61) Semper Teho 150/Semper Teho protein
62) Supportan
3 §

På basis av ett och samma recept ersätts vid varje inköpstillfälle en sådan mängd i denna förordning avsedda kliniska näringspreparat som motsvarar högst tre månaders behandling. Av särskilda skäl kan kliniska näringspreparat vid varje inköpstillfälle ersättas även för en längre tid än den ovan nämnda.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 18 april 2002 om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen (303/2002).

Helsingfors den 13 februari 2003

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Minna Levander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.