120/2003

Given i Helsingfors den 13 februari 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om företags- och organisationsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras 2 och 6 § i statsrådets förordning av den 29 mars 2001 om företags- och organisationsdatasystemet (288/2001) som följer:

2 §
Givandet av ett företags- och organisationsnummer

Ett företags- och organisationsnummer ges utgående från etableringsanmälan. Numret kan ges av en myndighet som nämns i 9 § företags- och organisationsdatalagen eller av magistraten eller arbetskrafts- och näringscentralen. Numret ges av den myndighet som registrerar de uppgifter i grunddelen av blanketten för etableringsanmälan vilka skall anmälas till företags- och organisationsdatasystemet.

6 §
Förvaring och arkivering av handlingar

Patent- och registerstyrelsen svarar för förvaringen och arkiveringen av de anmälningshandlingar som avses i företags- och organisationsdatalagen jämte bilagor, dock så att för förvaringen och arkiveringen av handlingarna till anmälningar om bostadsaktiebolag, vilka skall göras till handelsregistret, svarar den magistrat som bestäms i enlighet med 19 a § handelsregisterlagen. Om en anmälningshandling endast gäller information som skall sändas till skattemyndigheten, svarar skatteverket i fråga för förvaringen och arkiveringen av handlingarna.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

Helsingfors den 13 februari 2003

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.