119/2003

Given i Helsingfors den 13 februari 2003

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om överlåtelse av egendom som tillfallit staten såsom arv

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 5 december 1991 om överlåtelse av egendom som tillfallit staten såsom arv (1403/1991) 1 § som följer:

1 §

När bouppteckning har förrättats efter någon som inte efterlämnat arvingar och det konstateras att egendom har tillfallit staten enligt 5 kap. 1 § ärvdabalken eller 63 § självstyrelselagen för Åland (1144/1991), skall statskontoret underrätta den kommun där arvlåtaren sist var bosatt om detta.

Om staten har fått fastighetsförmögenhet skall finansministeriet och jord- och skogsbruksministeriet underrättas om detta. Miljöministeriet skall underrättas om sådan fast egendom som tillfallit staten och som kan ha betydelse när det gäller skyddet av kultur-historiskt betydande byggnader och förverkligandet av naturskydd. När aktier i bostadsaktiebolag och annan fastighetsförmögenhet, som kan ha betydelse när det gäller skyddandet av fasta fornlämningar, tillfaller staten, skall undervisningsministeriet underrättas. Är det fråga om fast egendom skall dessutom den kommun där egendomen är belägen underrättas om detta.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

Helsingfors den 13 februari 2003

Finansminister
Sauli Niinistö

Konsultativ tjänsteman
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.