116/2003

Given i Helsingfors den 14 februari 2003

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Nicefördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Nice den 26 februari 2001 mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ingångna Nicefördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, vilket riksdagen godkänt den 14 december 2001 och vilket republikens president ratificerat den 4 januari 2002 och beträffande vilket ratifikationsinstrumentet deponerats hos Republiken Italiens regering den 29 februari 2002, är i kraft från den 1 februari 2003, så som därom överenskommits.

2 §

Lagen den 4 januari 2002 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Nicefördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem (1/2002), till vilken även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall, träder i kraft den 20 februari 2003.

3 §

De bestämmelser i fördraget som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2003.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 19/2003)

Helsingfors den 14 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.