108/2003

Given i Helsingfors den 13 februari 2003

Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 § inrikesministeriets förordning om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt i anslutning till förhindrande och utredning av penningtvätt

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning den 23 januari 2002 om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt i anslutning till förhindrande och utredning av penningtvätt (57/2002) 1 § 3 mom., sådan den lyder i förordning 60/2003, som följer:

1 §
Tillämpningsområdet för effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt

En stat som avses i 1 mom. är republiken Nauru.


Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2003.

Helsingfors den 13 februari 2003

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Lagstiftningsråd
Kimmo Hakonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.