103/2003

Given i Helsingfors den 14 februari 2003

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga 1 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

De i Genève den 15 maj 2002 företagna ändringarna i bilaga 1 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATO) (FördrS 48/1981), vilka godkänts av republikens president den 27 juli 2001, är i kraft från den 15 november 2002 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna av bilagan till överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2003.

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos livsmedelsverket, som även lämnar upplysningar om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 14 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.