102/2003

Given i Helsingfors den 14 februari 2003

Republikens presidents förordning om ikraftträdandet av en ändring i konventionen om barnets rättigheter

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Ändringen i artikel 43.2 av den i New York den 20 november 1989 ingångna konventionen om barnets rättigheter (FördrS 60/1991), vilken ändring republikens president har godkänt den 20 december 1996 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 3 januari 1997, är i kraft från den 18 november 2002 så som därom har avtalats.

2 §

Den ändrade bestämmelsen i konventionen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2003.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 16/2003)

Helsingfors den 14 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.