88/2003

Given i Helsingfors den 29 januari 2003

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 2 och 11 § kommunikationsministeriets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning den 30 januari 2002 om statsunderstöd för kollektivtrafik (64/2002) 2 § 1 punkten och 11 § 1 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) servicelinje sådan köptrafik som har en särskilt planerad rutt och som har ett fordon som särskilt valts och en förare som särskilt utbildats eller valts med beaktande av de behov som äldre och handikappade kunder har; avvikelser kan göras i servicelinjens rutt beroende på kundernas behov,


11 §
Statsunderstöd för planering och forskning

Länsstyrelsen kan bevilja ett förbund på landskapsnivå eller två eller flera kommuner gemensamt inom sitt område statsunderstöd för planering av kollektivtrafiken och uppgörande av trafiksystemplaner, med undantag av Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs stadsområden.Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2003.

Statsunderstöd för planering av kollektivtrafiken kan ännu under 2003 av särskilda skäl beviljas en kommun särskilt.

Helsingfors den 29 januari 2003

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.