42/2003

Given i Helsingfors den 22 januari 2003

Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets beslut av den 4 februari 1999 om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet (161/1999) 2 §, 4 § 1 mom. och 6 § sådana de lyder i undervisningsministeriets förordning 43/2002, som följer:

2 §

Priset per enhet för ett utrymme som hör till dyrhetsklass 100 är 1 285 euro per nyttokvadratmeter. Priset per enhet för utrymmen som hör till andra dyrhetsklasser fås genom att priset per enhet för ett utrymme i dyrhetsklassen 100 multipliceras med dyrhetsklassen för utrymmet i fråga och resultatet divideras med 100.

4 §

De priser per enhet som uträknats enligt 2 och 3 § höjs på basis av att utrymmena utrustas som följer:

a) grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 121
b) allmänna bibliotek 169

6 §

De priser per enhet som avses i 2 och 4 § motsvarar kostnadsnivån vid poängtalet 103,7 enligt byggnadskostnadsindex för oktober 2002 (2000 = 100).


Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2003 och tillämpas på anläggningsprojekt för vilka statsandel beviljas 2003. På projekt som har inletts innan statsandel beviljats, tillämpas dock de för inledningsåret fastställda priserna per enhet.

Helsingfors den 22 januari 2003

Undervisningsminister
Maija Rask

Överingenjör
Erkki Salmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.