39/2003

Given i Helsingfors den 24 januari 2003

Lag om ändring av 15 kap. 1 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 15 kap. 1 § lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) ett nytt 12 mom., varvid de nuvarande 12―15 mom. blir 13―16 mom., som följer:

15 kap.

Ikraftträdelsebestämmelser

1 §
Ikraftträdande

Utan hinder av 9 kap. 6 § 1 mom. är arbetsmarknadsstödet från och med den 1 januari till och med den 30 juni 2003 dock 60 procent av det enligt nämnda moment beräknade arbetsmarknadsstödet.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2003.

LM 177/2002
ShUB 50/2002
RSk 35/2002

Helsingfors den 24 januari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.