1338/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 17 september 2002 om resurser för social- och hälsovården år 2003 (798/2002) 5 §, som följer:

5 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 544,45 euro per kommuninvånare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 30 december 2002

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Regeringsråd
Jouko Narikka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.