1288/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i arbetsordningen av den 26 april 2001 för social- och hälsovårdsministeriet (360/2001)2 § 2 mom. och 7 § samt

fogas till arbetsordningen nya 8 a som följer:

2 §
Ministeriets organisation

Utanför resultatenheterna står såsom särskilda resultatgrupper en stabsenhet, byrån för internationella ärenden och enheten för information och kommunikation.


7 §
Ekonomi- och planeringsavdelningen

Ekonomi- och planeringsavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) planering och uppföljning av social- och hälsovårdspolitiken,

2) beredning av förvaltningsområdets budget och budgetens utfall, verksamhets- och ekonomiplanen, beredning och uppföljning av verksamhetsplanen samt de uppgifter som ministeriet i egenskap av räkenskapsverk har,

3) jämställdhetspolitik och övriga jämställdhetsfrågor som ankommer på ministeriet,

4) utredningar om förvaltningsområdets ekonomi, sammanställning av förvaltningsområdets verksamhetsberättelse och regeringens relation angående statsverkets förvaltning och tillstånd samt utredningar som gäller granskningsverksamhet,

5) samordning av ministeriets avgiftsbeslut,

6) forskning och utveckling inom förvaltningsområdet samt

7) informationsproduktion inom förvaltningsområdet

Dessutom samarbetar avdelningen med stabsenheten i ärenden som gäller strategisk planering och uppföljning av social- och hälsovårdspolitiken.

8 a §
Stabsenheten

Stabsenheten handlägger ärenden som gäller strategisk planering, uppföljning av förverkligandet av regeringsprogrammet, samordning av ministeriets uppgifter och samarbetet inom förvaltningsområdet samt verkställande av uppdrag som åläggs av kanslichefen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 20 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Kanslichef
Markku Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.