1277/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat 3 § 1 mom. i handels- och industriministeriets förordning den 21 november 2001 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1027/2001) samt 6, 9, 11 och 12 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till förordningen, av dessa lagrum 6 §, sådan den lyder i förordning 628/2002 och 9, 11 och 12 §, sådana de lyder i förordning 86/2002, som följer:

3 §
Prestationer som till sitt pris avviker från självkostnadsvärdet

De prestationer som avses i 3 § 4 mom. lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer och för vilka Patent- och registerstyrelsen uppbär en lägre avgift än prestationens självkostnadsvärde är följande prestationer:

1) behandling av besvär,

2) behandling av krav om ogiltigförklarande,

3) en stiftelses tillstånds- och samtyckesärenden,

4) framställning av utdrag, intyg och officiell kopia ur stiftelseregistret och föreningsregistret, och

5) ärenden som gäller en förenings grund- och ändringsanmälan, förhandsgranskning samt ansökningsärenden.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 20 december 2002

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.