1255/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 21 maj 1999 om ordningsbotsföreseelser (610/1999) 5 §, 6 § 1 mom. och 7 § 2 mom. sådana de lyder i förordningen 1038/2001 som följer:

5 §
Förseelser som gäller körhandlingar för ett motordrivet fordon

För brott mot bestämmelserna i vägtrafiklagen eller fordonslagen (1090/2002) eller med stöd av dessa utfärdade bestämmelser om skyldighet att ha med sig handlingar som fordras vid framförande av motordrivna fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 20 euro.

6 §
Förseelser som gäller ett motordrivet fordons utrustning

För brott mot bestämmelserna i vägtrafiklagen eller fordonslagen eller med stöd av dessa utfärdade bestämmelser om motordrivna fordons eller släpfordons konstruktion, utrustning eller skick kan fordonets förare, ägare eller varaktiga innehavare föreläggas en ordningsbot på 35 euro.


7 §
Förseelser som gäller användning av personlig skyddsutrustning

Föraren av och passageraren i en motorcykel, snöskoter eller moped kan för underlåtenhet att under körning använda skyddshjälm av godkänd modell föreläggas en ordningsbot på 35 euro. En ordningsbot av samma storlek kan också föreläggas en förare för försummelse av den skyldighet som anges i 89 § 2 mom. vägtrafiklagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.