1238/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Republikens presidents förordning om ikraftsättande av protokollet om Islands anslutning till överenskommelsen om inrättandet av ett nordiskt skattevetenskapligt forskningsråd

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 29 november 2002 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ingångna protokollet om Islands anslutning till överenskommelsen om inrättandet av ett nordiskt skattevetenskapligt forskningsråd (FördrS 5/1974), vilket republikens president godkänt den 15 november 2002, träder i kraft den 1 januari 2003 så som därom överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i protokollet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 120/2002)

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.