1237/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Republikens presidents förordning om ikraftsättande av överenskommelsen om ändring av konventionen mellan de nordiska länderna innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Stockholm den 6 februari 2001 ingångna överenskommelsen om ändring av den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige den 6 februari 1931 ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap (FördrS 44/2001), vilken riksdagen har godkänt den 4 juni 2001 och republikens president har ratificerat den 8 juni 2001 och beträffande vilken ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Sveriges utrikesdepartement den 17 juni 2001, är i kraft från den 1 november 2002 så som därom har avtalats.

2 §

Lagen av den 8 juni 2001 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap (466/2001) träder i kraft den 30 december 2002.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 30 december 2002.

RP 67/2001
LaUB 11/2001
RSv 65/2001

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.