1236/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av den europeiska konventionen om television över gränserna

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Det i Strasbourg den 9 september 1998 antagna protokollet om ändring av den europeiska konventionen om television över gränserna (FördrS 87/1994) som riksdagen godkänt den 26 november 2002 och som republikens president godkänt den 11 december 2002 är för Finlands del i kraft från den 1 mars 2002 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av den europeiska konventionen om television över gränserna (1235/2002) träder i kraft den 1 januari 2003.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 118/2002)

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.