1233/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §

De prestationer som avses i 7 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som centralkommissionen för konst och de regionala konstkommissionerna prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) utbildning och konsultation samt publikationer och annat material i anslutning till detta,

2) användning av lokaler, samt

3) andra prestationer som utförts på uppdrag eller beställning.

De prestationer som uppräknas i 1 mom. är dock avgiftsfria om de ansluter sig till rådgivnings-, väglednings-, informations- eller utredningsverksamhet vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003 och gäller till den 31 december 2005.

Helsingfors den 11 december 2002

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.