1186/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Lag om ändring av 2 § lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 november 2001 om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel (1054/2001) 2 § 2 mom. som följer:

2 §
Övergångstid

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 § anvisas anslagen enligt 1 § åren 2002 och 2003 för de i paragrafen avsedda ändamålen på det sätt som närmare bestäms i statsbudgeten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 139/2002
KuUB 15/2002
RSv 217/2002

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.