1180/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om apoteksavgift för kulturhistoriskt värdefulla apotek

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 1 mom. lagen den 21 februari 1946 om apoteksavgift (148/1946), sådant detta lagrum lyder i lag 701/2002:

1 §

Apoteksavgiften för kulturhistoriskt värdefulla apotek som avses i 9 § lagen om apoteksavgift (148/1946) kan nedsättas, om apotekets omsättning som utgör grund för apoteksavgiften, nedan omsättningen, under fem år har utvecklats i en ofördelaktigare riktning än omsättningen för andra apotek av samma storlek på samma ort eller en ort med motsvarande förhållanden.

Apoteksavgiften nedsätts så att från apoteksavgiften för ett kulturhistoriskt värdefullt apotek, som bestäms enligt 2 § 1 mom. lagen om apoteksavgift, avdras en summa som är 2,7 procent av omsättningen.

Avgiften kan nedsättas mera än vad som föreskrivs i 2 mom. om i ansökan om nedsättning av apoteksavgift anges att bevarande av ett apotek som kulturhistoriskt värdefullt föranleder exceptionella särskilda kostnader eller att utvecklingen av omsättningen i förhållande till övriga apotek av apoteket oberoende orsaker är klart sämre än 2,7 procent. Grunderna för och storleken av de särskilda kostnaderna samt de faktorer som inverkar på den låga omsättningen skall utredas i ansökan till Läkemedelsverket.

Nedsättningen är dock högst 30 000 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Förordningen tillämpas första gången vid bestämmande av apoteksavgiften för 2002.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 3 januari 2002 om justering av eurobeloppen för de i 2 § 1 mom. lagen om apoteksavgift nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns (3/2002).

Helsingfors den 19 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Mervi Kattelus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.