1163/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Lag om ändring av 12 § lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1458/2001, som följer:

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 78,55 procent, kommunernas utdelning 19,75 procent och församlingarnas utdelning 1,70 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,0746 procent och församlingarnas andel 7,9254 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Lagen tillämpas första gången på redovisningar av samfundsskatt för skatteåret 2003.

RP 123/2002
FiUB 36/2002
RSv 223/2002

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.