1136/2002

Given i Helsingfors den 12 december 2002

Inrikesministeriets förordning om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifter

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §

Räddningsinstitutets avgiftsfria prestationer är med stöd av lagen den 8 december 1994 om Räddningsinstitutet (1165/1994):

1) utbildning som avses i 53 § lagen om räddningsväsendet,

2) utbildning av ledare och specialpersonal som reserverats för det allmänna befolkningsskyddets verksamhetsorganisation,

3) utbildning som förutsätts i 40 § beredskapslagen (1080/1991),

4) kurser avsedda för ledare för självskydd vid ämbetsverk och inrättningar som hör till staten, en kommun, ett kommunalförbund eller något annat offentligt samfund, eller vid statens affärsverk, samt

5) ledar- och samarbetsutbildning inom räddningstjänsten.

2 §

I 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Räddningsinstitutet uppbär en fast avgift om 59 euro per kursdag är:

1) kurser som ger behörighet för befäl vid avtalsbrandkårer och halvordinarie brandkårer, samt

2) andra kurser som skall genomgås för uppnående av behörighet för uppgifter inom räddningsväsendet.

I kursavgiften ingår undervisning, inkvartering, studiematerial som delas ut och lunch under kursdagen.

3 §

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga avgiftsbelagda prestationer som Räddningsinstitutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) andra kurser än de som avses i 1 och 2 §,

2) utbildningsmaterial som sammanställts på beställning,

3) konsultering och annan därmed jämförbar service,

4) uthyrning av lokaler för utbildning och inkvartering, av övningsområde, redskap och materiel, samt

5) annan service som avtalats särskilt.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003 och gäller till utgången av 2003.

Helsingfors den 12 december 2002

Inrikesminister
Ville Itälä

Konsultativ tjänsteman
Johanna Hakala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.