1118/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 31 juli 1995 om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna (994/1995) 1 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 872/2001, som följer:

1 §

Avgiften för ett beslut som gäller tillstånd för en yrkeshögskola är 1 900 euro, en ändring av ett sådant tillstånd 1 455 euro, ett tillstånd att ordna utbildning 1 555 euro och en anhållan om dispens 410 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Storleken av avgiften för en sådan prestation som avses i 1 § 2 mom. och för vilken gäller att ärendet har anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft bestäms enligt de bestämmelser som gäller före ikraftträdandet.

Helsingfors den 11 december 2002

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringsråd
Heikki Rosti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.