1117/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i statsrådets beslut den 11 februari 1999 om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (191/1999) 2 § 1 mom. som följer:

Förutsättningar för beviljande av statsunderstöd
2 §

Statsunderstöd beviljas för de sammanlagda undervisningstimmarna i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen. För att understöd skall beviljas krävs att undervisningsgruppernas storlek per utbildningsanordnare i genomsnitt är minst tre elever. Utbildningsanordnaren skall i det meddelande om timantalet som gäller statsunderstöd endast ta med de undervisningstimmar för vilka gäller att storleken på de sammanlagda undervisningsgrupperna i genomsnitt är minst tre elever. I timantalet för den grundläggande utbildningen får på motsvarande sätt inräknas förskole- och påbyggnadsundervisning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 11 december 2002

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringsråd
Eeva-Riitta Pirhonen

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.