1072/2002

Given i Helsinfors den 11 december 2002

Lag om ändring av 18 b § lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1996 om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) det inledande stycket i 18 b § 1 mom. samt 18 b § 2 mom., sådana de lyder i lag 1113/1999, som följer:

18 b §

För import av sådana samlarföremål och antikviteter som avses i 79 d och 79 e § mervärdesskattelagen skall i skatt betalas 8 procent av skattegrunden när:


Bestämmelserna i 18 a § tillämpas inte på import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i 79 c―79 e § mervärdesskattelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Denna lag tillämpas på varor som har utlämnats från tullövervakning den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 131/2002
FiUB 24/2002
KuUU 9/2002
RSv 170/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.