1068/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 1 mom. och 47 § 3 mom. vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998), sådana de lyder i lag 247/2002:

1 §

Förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2003 är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som nämns i bilagan till denna förordning. Förhandsröstning vid beskickningarna och deras verksamhetsställen anordnas under de tider som anges i bilagan.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003 och är i kraft till den 31 mars 2003.

Helsingfors den 11 december 2002

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Jarmo Törneblom

Bilagan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.