1041/2002

Given i Helsingfors den 3 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om besvärsnämnden för studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen den 18 april 1994 om besvärsnämnden för studiestöd (272/1994) 13 § och

ändras 11 § sådan den lyder i förordning 376/1999, som följer:

11 §
Handlingar

Ett beslut av nämnden undertecknas av föredraganden. Föredraganden svarar för att beslutet stämmer överens med avgörandet i ärendet.

Beslut i andra ärenden än besvärsärenden undertecknas av den som har avgjort ärendet och skall i de fall då ärendet har avgjorts på föredragning bekräftas av föredraganden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 december 2002

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.