1035/2002

Given i Helsingfors den 3 december 2002

Lag om ändring av 12 § aravalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § 1 mom. i aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993) som följer:

12 §
Överföring av ägarbostadsaravalån

En överföring av ett ägarbostadsaravalån eller en del av ett sådant förutsätter att låneobjektets nya ägare uppfyller de villkor som enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag gäller den som erhåller ägarbostadsaravalånet i fråga. Kommer ett objekt för ägarbostadsaravalån i kommunens ägo, kan ägarbostadsaravalånet eller en del av det överföras på kommunen. Statskontoret beslutar om överföring av ett lån som bostadsfonden beviljat och kommunen om överföring av ett lån som kommunen beviljat. Om lånet inte överförs, skall statskontoret eller kommunen säga upp lånet till omedelbar betalning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Har ett aravalåneobjekt kommit i kommunens ägo innan denna lag träder i kraft, tillämpas 12 § 1 mom. sådant det lyder då denna lag träder i kraft.

RP 181/2002
MiUB 14/2002
RSv 151/2002

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.