1031/2002

Given i Helsingfors den 3 december 2002

Lag om ändring av 3 § lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 10/1974, som följer:

3 §

Vårdbidraget dras in eller dess belopp ändras, då det i bidragstagarens behov av vård och rehabilitering har skett en förändring som inverkar på rätten till vårdbidrag eller på dess belopp. När förändringen bedöms kan den medicinska utvecklingen och behandlingsmetodernas utveckling i fråga om behandlingen av sjukdomen, lytet eller skadan beaktas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 224/2002
ShUB 31/2002
RSv 162/2002

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.