1015/2002

Given i Helsingfors den 3 december 2002

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De den 1 oktober 2002 gjorda ändringarna i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979), vilka godkänts av republikens president den 13 september 2002, träder i kraft internationellt för Finlands del den 1 januari 2003 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos kommunikationsministeriet, som även lämnar uppgifter om dem på finska och på svenska.)

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.