999/2002

Given i Helsingfors den 26 november 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid inköp av spannmål till interventionslager

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 17 maj 2002 om förfarandet vid inköp av spannmål till interventionslager (373/2002) 7 § 4 mom. som följer:

7 §
Mottagningskontroll

I fråga om lokoköp kontrolleras lagerhållarens bokföring till den del den gäller de lass som omfattas av avtalet och som tidigare levererats till lagret. Om det på varje parti om 60 spannmålston kan tas ett särskilt prov, kan mottagningskontrollen likväl utföras på basis av dessa prov i stället för att lagerhållarens bokföring kontrolleras.Denna förordning träder i kraft den 4 december 2002. Åtgärder gällande förberedelser för de arrangemang som avses i förordningen får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 november 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Joni Haapanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.