996/2002

Utfärdat i Helsingfors den 28 november 2002

Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 44 § 4 mom. inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 1565/1995:

1 §

Värden av nettointäkten för varje över ett år gammal ren är följande:

Renbeteslag Värdet av nettointäkten för varje över ett år gammal ren euro
Uleåborgs län
Alakitka 20,32
Halla 4,66
Hossa-Irni 34,25
Ikonen 7,65
Jokijärvi 2,00
Kallioluoma 27,27
Kiiminki-Kollaja 12,27
Näljänkä 29,50
Oijärvi 29,04
Oivanki 9,43
Pintamo 14,09
Pudasjärven Livo 14,11
Pudasjärvi 8,39
Taivalkoski 22,59
Lapplands lääni
Akanlahti 22,49
Alakylä 2,00
Hammastunturi 25,44
Hirvasniemi 18,86
Isosydänmaa 24,93
Ivalo 27,21
Jääskö 22,35
Kaldoaivi 25,12
Kemin-Sompio 23,17
Kolari 3,01
Kuivasalmi 2,00
Kuukas 42,46
Kyrö 2,00
Käsivarsi 2,00
Lappi 5,28
Lohijärvi 10,27
Muddusjärvi 30,92
Muonio 2,00
Muotkatunturi 26,69
Mäntyjärvi 10,25
Narkaus 35,27
Niemelä 30,79
Näkkälä 2,00
Näätämö 16,09
Orajärvi 16,59
Oraniemi 7,73
Paatsjoki 23,80
Paistunturi 24,92
Palojärvi 14,04
Pohjois-Salla 25,12
Poikajärvi 25,14
Posion Livo 26,06
Pyhä-Kallio 5,96
Salla 3,32
Sallivaara 12,86
Sattasniemi 9,55
Syväjärvi 7,93
Timisjärvi 26,82
Tolva 9,14
Vanttaus 2,00
Vätsäri 13,59
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003 och den tillämpas vid beskattningen för år 2002.

Helsingfors den 28 november 2002

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.