994/2002

Given i Helsingfors den 28 november 2002

Statsrådets förordning om Repovesi nationalpark

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § naturvårdslagen av den 20 december 1996 (1096/1996):

1 §

I Repovesi nationalpark, inrättad genom lag av den 25 november 2002 (993/2002), är det så länge nationalparkens syfte inte äventyras tillåtet att i den del som ligger inom Pahkajärvi skjut- och övningsområde som används av försvarsmakten ordna partigängar-, spanings- och annan motsvarande utbildning på det sätt som närmare anges i nationalparkens skötsel- och nyttjandeplan. Skötsel- och nyttjandeplanen utarbetas vad gäller ovannämnda delar i samarbete med försvarsförvaltningen.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 28 november 2002

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringsrådet
Hannu Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.