974/2002

Given i Helsingfors den 25 november 2002

Lag om ändring av 24 § lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 24 § lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988), sådant detta lagrum lyder i lag 217/2000, ett nytt 4 mom. som följer:

24 §
Överlåtelse av statens lösa egendom

Bestämmelser om överlåtelse av aktier som ingår i den statliga fastighetsförmögenheten finns i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 102/2002
FiUB 15/2002
RSv 146/2002

Helsingfors den 25 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.