966/2002

Given i Helsingfors den 21 november 2002

Statsrådets förordning om ändring av 17 § miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i miljöskyddsförordningen av den 18 februari 2000 (169/2000) 17 § 3 mom., som följer:

17 §
Behandling av tillståndsansökan

Den kommunala miljövårdsmyndigheten skall be den regionala miljöcentralen om ett utlåtande, ifall ett miljötillståndsärende gäller förläggning av verksamhet till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpat grundvattenområde. I ett ärende som gäller miljötillstånd för en flygplats med fast flygtrafikledningstjänst skall tillståndsmyndigheten inhämta utlåtande av kommunikationsministeriet och i samband med sin prövning av den 43 § 4 mom. miljöskyddslagen avsedda möjligheten till kombinerad produktion av elenergi och värme vid behov av handels- och industriministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet avger vid behov utlåtanden om principiellt viktiga omständigheter som behövs för bedömning av olägenheter för hälsan och jord- och skogsbruksministeriet om faran för djursjukdomar eller för smitta från djur till människor.Denna förordning träder i kraft den 27 november 2002.

Helsingfors den 21 november 2002

Miljöminister
Jouni Backman

Regeringssekreterare
Oili Rahnasto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.