958/2002

Utfärdat i Helsingfors den 7 november 2002

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid svinhållning

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om djurskyddskrav vid svin hållning 16/VLA/2002 7.11.2002 1.1.2003

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärvesendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedels och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

Rådets beslut 78/923/EEG (31978D0923); EGT nr L 323, 17.11.1978, s. 12
Rådets direktiv 91/630/EEG (31991L0630); EGT nr L 340, 19.11.1991, s. 33
Rådets beslut 92/583/EEG (31992D0583); EGT nr L 395, 31.12.1992, s. 21
Rådets direktiv 98/58/EEG (31998L0058); EGT nr L 221, 8.8.1998, s. 23
Rådets direktiv 2001/88/EG (32001L0088); EGT nr L 316, 1.12.2001, s. 1
Kommissionens direktiv 2001/93/EG (32001L0093); EGT nr L 316, 1.12.2001, s. 36

Helsingfors den 7 november 2002

Avdelningschef
Matti Aho

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.