953/2002

Given i Helsingfors den 12 november 2002

Handels- och industriministeriets förordning om material och produkter av plastsom är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2002/72/EG av den 6 augusti 2002 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 november 2002. Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets förordning om förnodenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel (1067/2000).

Kommissionens direktiv 2002/72/EG (32002L0072); EGT nr L 220, 15.8.2002, s. 18

Helsingfors den 12 november 2002

Minister
Jari Vilén

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.