949/2002

Given i Helsingfors den 14 november 2002

Statsrådets förordning om ändring av 12 och 20 a § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen den 6 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/1998) 12 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt

ändras 12 § 1 mom. 5 punkten och 20 a § 2 mom., sådana dessa lagrum lyder i, 12 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i förordning 944/2000 och 20 a § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1395/2001, som följer:

12 §
Beräkning av priserna per enhet för yrkeshögskolor

De priser per enhet per examen vid yrkeshögskolorna som avses i 20 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högre än priserna per enhet i annan utbildning som leder till samma examen som följer:


5) 50 procent i utbildningsprogrammen för scenkonst och danspedagog, 35 procent i utbildningsprogrammen för musik och 20 procent i utbildningsprogrammet för bildkonst, vilka leder till yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen.

20 a §
Anläggningsprojekt

Som anläggningsprojekt betraktas i biblioteken anskaffning av bokbussar och bokbåtar, om de beräknade totalkostnaderna för anskaffningen uppgår till minst 80 000 euro.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Förordningen tillämpas första gången när priserna per enhet för år 2003 bestäms. Den genom förordningen upphävda 12 § 1 mom. 3 punkten tillämpas dock ännu när priserna per enhet för 2003 bestäms.

Helsingfors den 14 november 2002

Undervisningsminister
Maija Rask

Äldre regeringssekreterare
Marjatta Lindqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.