911/2002

Given i Helsingfors den 7 november 2002

Statsrådets förordning om ikraftträdande av 14 i―14 m § lagen on ändring av trafikförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 21 december 2001 om ändring av trafikförsäkringslagen (1380/2001):

1 §

Bestämmelserna i 14 i―14 m § lagen den 21 december 2001 on ändring av tarfikförsäkringslagen (1380/2001) träder i kraft den 1 december 2002.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2002.

Helsingfors den 7 november 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Pekka Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.