901/2002

Given i Helsingfors den 8 november 2002

Lag om ändring av lagen om statistikcentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 januari 1992 om statistikcentralen (48/1992) 3 och 4 § som följer:

3 §

Statistikcentralen leds av generaldirektören. Om statistikcentralens organisation och verksamhetsenheter bestäms i arbetsordningen, som fastställs av generaldirektören. Generaldirektören avgör också de ärenden som statistikcentralen beslutar om, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid statistikcentralen skall avgöra dem. Genom förordning av statsrådet bestäms vilka ärenden som i arbetsordningen inte kan uppdras åt andra tjänstemän att avgöra.

4 §

Genom förordning av statsrådet bestäms om besättandet av tjänster vid statistikcentralen, om de uppgifter som generaldirektören och andra tjänstemän i förmansställning har i anslutning till sin förmansställning samt om förordnande av en ställföreträdare för generaldirektören.

I statistikcentralens arbetsordning bestäms om andra vikariat, om den interna ledningen samt om andra ärenden inom den interna förvaltningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 83/2002
FiUB 11/2002
RSv 128/2002

Helsingfors den 8 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.