897/2002

Given i Helsingfors den 1 november 2002

Lag om ändring av 1 § lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 januari 1995 om övervakning av förvaltningen av konkursbon (109/1995) 1 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1496/2001, som följer:

1 §

Konkursombudsmannen kan av särskilda skäl besluta att staten påtar sig ansvaret för ett aktiebolags, ett andelslags och en stiftelses likvidationskostnader. Konkursombudsmannen kan då bestämma att likvidatorn på det sätt som konkursombudsmannen närmare föreskriver skall göra en sådan utredning om bolagets, andelslagets eller stiftelsens verksamhet som motsvarar utredningen enligt 50 b § 1 mom. konkursstadgan (31/1868).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 58/2002
EkUB 16/2002
RSv 115/2002

Helsingfors den 1 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jari Vilén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.