863/2002

Given i Helsingfors den 23 oktober 2002

Statsrådets förordning om upphävande av 9 § 2―5 mom. trafikförsäkringsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 9 § 2―5 mom. trafikförsäkringsförordningen av den 17 juli 1959 (324/1959), sådana de lyder, 2―4 mom. i förordning 1626/1993 och 5 mom. i förordning 310/1999.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 23 oktober 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Pekka Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.