857/2002

Given i Helsingfors den 15 oktober 2002

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 6 § undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid museiverket

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning den 26 november 2001 om avgifter för prestationer vid museiverket (1092/2001) 6 § som följer:

6 §
Entréavgifter i museer

I museer som drivs av museiverket tas entréavgift ut enligt följande:

Museum euro
Anjala herrgårdsmuseum 3,00
Buckila herrgårdsmuseum 3,00
Cygnaei galleri 3,00
Finlands nationalmuseum 5,00
Finlands sjöhistoriska museum 2,50
Frugård 3,00
Fölisö friluftsmuseum 4,50
Hvitträsk 4,00
Kotkaniemi 3,00
Kulturernas museum 5,00
Kustö gård 2,50
Olofsborg 5,00
Paikkari torp 2,50
Sveaborgsmuseet 2,50
Tavastehus slott 5,00
Urajärvi herrgårdsmuseum 3,00
Urho Kekkonens museum 4,00
Villnäs 4,00
Yli-Laurosela gårdsmuseum 3,00

För specialutställningar som museiverket ordnar är entréavgiften likväl 2,50―10 euro.

Museiverket har enligt den praxis som iakttas i övriga museer rätt att inte ta ut den entréavgift som avses i 1 och 2 mom. eller att sänka den.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 15 oktober 2002

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.