778/2002

Utfärdat i Helsingfors den 3 september 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i förordningen av den 18 december 2000 om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde (1136/2000) 11 § 1 moment och bilagan som följer:

11 §
Övervakning

Kontrollcentralen skall kontrollera om den art och sort som nämns i avtalet har växt under produktionsåret på de jordbruksskiften som utsädesproducenten har uppgett i stödansökan.Denna förordning träder i kraft den 10 september 2002.

Helsingfors den 3 september 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Tiina Pääsky

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.