752/2002

Given i Helsingfors den 23 augusti 2002

Lag om ändring av 2 och 12 § lagen om företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 december 2001 om företagshälsovård (1383/2001) 2 § 1 mom. och 12 § 1 mom. 7 punkten som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbete där arbetsgivaren är skyldig att iaktta arbetarskyddslagen (738/2002).


12 §
Företagshälsovårdens innehåll

Till företagshälsovård som arbetsgivaren enligt 4 § skall ordna hör i enlighet med god företagshälsovårdspraxis att


7) delta i ordnande av första hjälpen enligt 46 § arbetarskyddslagen,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 59/2002
AbUM 4/2002
RSv 110/2002

Helsingfors den 23 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.