744/2002

Given i Helsingfors den 23 augusti 2002

Lag om ändring av 3 § strålskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/1991) 3 § 3 mom. som följer:

3 §
Förhållandet till vissa författningar

I fråga om säkerhet i arbete och arbetarskydd gäller dessutom vad som bestäms särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 59/2002
AbUM 4/2002
RSv 110/2002

Helsingfors den 23 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.