734/2002

Given i Helsingfors den 22 augusti 2002

Statsrådets förordning om ändring av 10 § gymnasieförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i gymnasieförordningen av den 6 november 1998 (810/1998) 10 § 2 mom. som följer:

10 §
Förfarandet vid särskilda undervisningsarrangemang

En studerande kan på grundval av 13 § gymnasielagen befrias från studierna i det andra inhemska språket, om studeranden med stöd av 18 § gymnasielagen och bestämmelser som utfärdats med stöd av den har rätt att i studentexamen ersätta provet i det andra inhemska språket med något annat prov.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

Helsingfors den 22 augusti 2002

Undervisningsminister
Maija Rask

Lagstiftningsråd
Matti Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.