674/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av 26 § lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 augusti 1996 om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996) 26 § som följer:

26 §
Indrivning av vite och bestämmande av förvandlingsstraff

Vite som har dömts ut med stöd av denna lag indrivs och den bötfällde instäms till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av böter (672/2002). För vite får förvandlingsstraff dock inte bestämmas, om inte särskilt vägande skäl kräver det. Om förvandlingsstraff inte har bestämts, fortsätter indrivningen i utsökningsväg av de viten som varit föremål för förvandling.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 218/2001
LaUB 9/2002
RSv 72/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.