673/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av 9 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 9 kap. strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådant det lyder jämte ändringar, en ny 10 § som följer:

9 kap.

Om straffansvar för juridiska personer

10 §
Verkställighet av samfundsbot

Samfundsbot verkställs i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av böter (672/2002).

Förvandlingsstraff får inte bestämmas i stället för samfundsbot.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 218/2001
LaUB 9/2002
RSv 72/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.